Utbildning

Utbildningsverksamheten utgår från strategin för Kunskap och Kompetens, se fliken Strategiarbete. Kompetenshöjningen sker via ett antal olika aktiviteter för alla medlemmar. Aktiviteter som bl.a. bidrar till att höja medlemmarnas förmåga att producera vin med hög kvalitet i det svenska klimatet och som därmed också ökar intresset för svenskt vin.

Typer av utbildningsaktiviteter:

  • Utbildning på svenska universitet och högskolor, hands-on kurser i samarbete med svenska trädgårdsskolor och i egen regi av erfarna vinodlare. FSV (Föreningen Svenskt Vin) driver på, föreslår och deltar i utvecklandet av kursinnehåll och kursutbud. FSV föreslår och driver även på forskning inom vinodling och vinproduktion. FSV ska kunna erbjuda tillgång till medlemsgårdar för forskning vid behov.
  • FSV fortsätter med ERFA aktiviteterna. 
  • Seminarier med inbjudna föredragshållare i olika ämnen anordnas av medlemmar i FSV.
  • Medlemmar uppmuntras att bidra med artiklar, rapporter etc. om olika aspekter på vinodling och vinmakeri. FSV kan sprida och göra det tillgängligt för alla. Vinpressen är ett bra exempel. 
  • Analysresurser/kurser erbjuds i Sverige.
  • FSV:s medlemmar uppmuntras att delta på nationella och internationella konferenser. 
  • En successiv ökad digitalisering av kursutbudet eftersträvas för att göra utbildningsmaterialet mer tillgängligt. Intressanta YouTube-filmer samlas på hemsidan. Medlemmar uppmanas att tipsa. Händelser på svenska vingårdar videofilmas och läggs ut på YouTube och FSV:s hemsida. Två avsnitt finns redan på serien ”Ett år på en svensk vingård”. 
  • Utbildning/informationspaket sammanställes som är möjliga att förmedla till specifika målgrupper ex. Systembolagets personal, sommelierer, journalister och Munskänkar.

Målgrupper

Utbildningsaktiviteterna riktar sig till samtliga medlemmar i FSV: yrkesodlare, hobbyodlare och till de som är intresserade av svenskt vin men inte odlar själv. Målgruppen allmänt vinintresserade  innehåller även t.ex. vinjournalister, personal på Systembolaget, sommelierer, Munskänkar och krögare.

Utbildning kan omfatta alla målgrupperna eller vara specifik för en viss målgrupp.

Yrkesodlare

Exempel på utbildning kan vara att gå från hobbyodlare till yrkesodlare.

En speciell ERFA-grupp för yrkesodlare. Seminarier kring kommersiella aspekter såsom interaktionen med Systembolaget och restauranger och med Skatteverket och Livsmedelsverket. Mer avancerade kurser och seminarier i vinodling och vinmakeri.

Hobbyodlare

För denna målgrupp skall finnas mer grundläggande kurser i vinodling och vinmakeri, t.ex. kurser som anordnas med Murat Sofrakis Vingården i Klagshamn som lärare och kurs i vinmakeri som hållits av bl.a. vår ordförande Sveneric Svensson. Olika seminarier kommer att hållas även med inbjudna externa föredragshållare. 

Intressemedlemmar

Denna grupp vill öka sin kunskap om Svenskt Vin och hur odling och vinmakeri går till. Gruppen bidrar också till att göra svenskt vin känt för en bredare konsumentgrupp. Exempel på utbildningar är: Vad händer på en svensk vingård vid olika tidpunkter på året, var kan man köpa svenskt vin, hur ser utbudet ut, vilka restauranger serverar svenskt vin? Hur är den svenska vinstilen och vilken mat passar till svenska viner? Tips: Se Tareq Tayler komponera en mattallrik som passar till svenskt Solaris vin på vin festivalen på Skepparps Vingård juli 2016.