Svenska Viner
Sverige – ett ”Vinland” som andra?

Sverige är ett ungt vinland, mycket ungt. Det är först under de senaste tio åren som svenska viner över huvud taget varit kommersiellt tillgängliga. Volymerna är fortsatt försvinnande små men idag är svenska viner tillgängliga.

Få vinkonsumenter känner till svenska druvsorter. Solaris är en grön druva som på ett utomordentligt sätt passar svenska odlingsbetingelser och ger ett förstklassigt vitt vin såväl torrt som halvtorrt. Rondo och Cabernet Cortis är två blå druvor som ger kvalitativt vin såväl rött som rosé. Seyval Blanc och Mertzling är två druvor som ger ett friskt mousserande vin. Alla är vitis vinifera-sorter.

Svensk geologi är en spännande och omväxlande odlingsbetingelse för svensk vinodling. Ett Solarisvin odlat på sydvästra Skånes kalkstensberggrund skiljer sig från ett vin från samma druva men odlat på den Blekingska granit- och gnejsberggrunden. Samma druva med odlingshemvist i sydskånes sandstensgrund ger ett annat vin än det som har sina rötter i den Tornquistska förkastningslinjens söndervittrade berg, exempelvis från Kullabygden i nordvästra Skåne. Dessa geologiskt grundade skillnader blir mer uttalade i vinet ju äldre vinstockarna är. Vi är endast i början av en ”svensk Vin-epok”.

Arealer och volymer (december 2016)
Svenska vinodlingar upptar tillsammans en areal på omkring 100 hektar.
Skörden beräknas uppgå till cirka 100.000 kg druvor och därav producerat vin 60.000 liter.

Lagar (december 2016)
Tillverkning av vin i Sverige regleras av Alkohollag 2010:1622.