Kurser och Konferenser

Göra mousserande vin

Mousserande vin har goda framtidsutsikter i Sverige. Solaris som trivs bra i svenskt klimat passar utmärkt för detta vin. Niclas Albinsson, Särtshöga vingård, har under ett antal år haft ett tätt samarbete med Institut Oenologic de Champagne (IOC) för att bygga upp sin verksamhet att göra mousserande vin av hög kvalitet. Niclas har nu samlat sina erfarenheter, anpassat dem till svenska förutsättningar och skapat en kurs för dig som vill fördjupa dig i hantverket att göra mousserande vin i Sverige. Vi går in på detaljerna i de olika processerna. Sveneric Svensson kompletterar Niclas med avsnitt som berör laboratorieanalyser. Denna kurs har gått 2 gånger, senast april 2022. Kursen kommer sannolikt att upprepas 2023.

Datum: Ej beslutat

Grundkurs vinifiering

För dig som inte har några förkunskaper alls och vill börja från grunden. Tanken är att du skall kunna göra ett vin med enkla medel genom att följa kursen.

Kursen ges som korta kvällseminarier (19:00 – 20:00) med cirka 40 minuter föreläsning därefter tid för frågor och diskussion

Block 1
4 tillfällen 8/8, 15/8, 22/8 och 29/8

 1. Vinstilar
 2. Hygien och tekniker i vineriet
 3. Pressteknik och mustklarning
 4. Jäsning och MLF

Block 2
4 tillfällen under vintern/våren
Datum bestäms i gruppen senare

 1. Labb
 2. Lagring/Klarning
 3. Stabilisering
 4. Buteljering

Anmälan görs till Sveneric Svensson
svesmail@gmail.com
Kursavgift till FSV 1000 kr

Fördjupningskurs vinifiering

För dig som gjort vin tidigare och vill ta vinmakning till nästa nivå. Vi går in på detaljerna 

Kursen ges som korta kvällseminarier (19:00 – 20:00) med cirka 40 minuter föreläsning därefter tid för frågor och diskussion

Block 1
4 tillfällen 10/8, 17/8, 24/8 och 31/8

 1. Vinstilar, Mognad TA – pH
 2. Röda problemviner, MLF vid lågt pH
 3. Pressteknik Polyfenoler
 4. Oxidation, YAN

Block 2
4 tillfällen under vintern/våren
Datum bestäms i gruppen senare

 1. Labb
 2. Lagring/Klarning, Reduktiv teknik
 3. Stabilisering (kristaller, proteiner)
 4. Buteljering (Slutkontroll, Sterilfiltrering, CMC)

Anmälan till Sveneric Svensson
svesmail@gmail.com
Kursavgift till FSV 1000 kr

Saknar du någon utbildning? 

Föreningen ordnar löpande under året olika utbildningar för att hjälpa till att utveckla svensk vinnäring. Har du någon idé om utbildning som vi ska ordna så hör av dig till redaktionen: svesmail@gmail.com