Erfarenhetsmöten

Föreningen Svenskt Vin arbetar ständigt med att utveckla och förbättra kvalitén för Svenskt Vin genom:

  • Utbildning
  • Vinbedömning
  • ERFA-möten

Kunskapsuppbyggnad grundad på erfarenhet är en central aspekt för ett av föreningens  övergripande mål, Svenskt vin i internationell toppklass.

Svenska vinodlare är första generationens vinodlare. Det innebär att det finns inte någon muntlig tradering av erfarenheter och kunskaper från föregående generation vad gäller odling och druvsorter. Svenska vinodlare har därför att hitta former för att dela med sig av sina erfarenhetsbaserade lärdomar både för sin egen och den kollektiva utvecklingen.

Ett sätt är att etablera nät av erfarenhetsmöten på aktuella regionala områden i landet.
Erfamöten drivs bäst på initiativ av medlemmar/odlare. De kan då få en regional/lokal hemvist, med möjliga samverkanseffekter av också annat slag.

Varje erfamöte bör vara ett öppet möte i den meningen att odlare varifrån de än kommer, är lika självklara deltagare som dem vilka är verksamma i regionen. Erfarenheter från odlare som är verksamma i ”andra regioner” är av ett komplementärt värde och därför välkomna.

Samtliga datum för erfamöten kommer att läggas in i kalendariet på startsidan

Regionala erfarenhetsmöten

Västkusten

Sveneric Svensson, Brattås Vinträdgård, har under de senaste åren varit den samlande kraften för erfamöten på Västkusten. Dessa möten kommer att fortsätta med Sveneric i den samlande rollen. Vill du veta mer om dessa möten så kontakta Sveneric på svesmail@gmail.com

Skåne

Västra Skåne drivs av Anders Aronsson.

Östra Sverige

Eva Gustafsson Håks Gård, Öland och Staffan Ottosson Stora Boråkra, Karlskrona ansvarar för att ta initiativ och driva erfamöten för intresserade på Öland och Blekinge. Vill du veta mer om dessa så kontakta Eva på eva@haksgard.se eller Staffan på staffan.ottosson@storaborakra.se

Övriga Sverige

Michael Carlsson Jönköping, ansvarar för att ta initiativ och driva erfamöten för intresserade medlemmar med utgångspunkt Östergötland. Har du ideer om vad ni ska prata om eller andra frågor så kontakta Michael på culture2u@gmail.com 

Erfarenhetsmöten samtliga regioner/ hela landet

Yrkesodlare

En ny grupp är startad för att utveckla och vid behov samordna yrkesodlarnas (kommersiella vingårdar) specifika frågor.