Dags att ta Svenskt vin till nästa nivå!

Många svenska vingårdar har de senaste 2–3 åren fått internationella utmärkelser. Men det är nu dags att ta svenskt vin till nästa nivå – en nivå som kräver forskning för att få kunskap om vad som är unikt med svenskt vin men också vilka metoder som kan optimera våra viner.

RISE (Research Institute Sweden) är en statlig forskningsorganisation som bildats av tidigare Statens Provningsanstalt m.fl. organisationer som arbetar inom flera sektorer inom svenskt näringsliv för att stödja deras utveckling. RISE bjuder nu in svenska vinodlare till en dag för att identifiera vad vi tror är de viktigaste forskningsområdena för oss. RISE har forskare med gedigen kompetens inom vinmakning och de kommer förstås ge sitt bidrag till denna diskussion detta utvecklingsprojekt men lika viktiga är de svenska vinodlarna synpunkter på vad som skall prioriteras.

Läs mer under kalendariet 22 januari 2019

Gårdsförsäljning

Gårdsförsäljning - handlar det om hälsa eller landsbygdsutveckling?

Frågan om gårdsförsäljning av vin och andra drycker är återigen på den politiska dagordningen. Som debatten hittills har förts frågar man sig om gårdsförsäljning kan skada folkhälsan direkt genom att den leder till ökad konsumtion eller indirekt genom att skapa en spricka i systembolagets monopol. Underförstått att systembolaget genom sitt monopol är en garant för måttlig alkoholkonsumtion. Följaktligen bereds ärendet inom socialdepartementet. Den historiska bakgrunden till allt detta är att vi i Sverige på 1800-talet höll på att supa ihjäl oss och att många daglönare fick betalt i alkohol istället för pengar med resultat att familjerna fick svälta.

Samtidigt som jag förstår bakgrunden och tycker att det var helt rätt att då ta krafttag för att rädda folkhälsan tycker jag mig se ett annat Sverige idag. Jag har svårt att se att vi svenskar skulle vara mera i riskzonen för alkoholmissbruk än våra nordiska grannar eller övriga europeiska länder. Därmed inte sagt att vi skulle vara fria från social problematik och missbruk av olika slag men vi är inte i samma situation som på 1800-talet.

I dagarna har LRF tillsammans med ett antal organisationer inklusive Svenskt Vin publicerat en rapport om dryckesbranschen i Sverige. Där framgår bilden av en ung bransch som har en betydande utvecklingspotential. Sverige har på senare år fått rykte om sig som matland men vi har ännu inte börjat utnyttja potentialen som måltidsland dvs att lägga till dryckerna till upplevelsen.

 

 

Livsmedelsindustrin är den sektor som anställer flest människor i hälften av EU:s länder men kommer först på 4:e plats i Sverige. Besöksnäring inom dryckesproduktion är viktig i andra länder. Det har vi nog alla bidragit till på våra semesterresor. Det är uppenbart att Sverige genom att hålla gårdsförsäljning ifrån sig inte ens börjat utnyttja potentialen som finns i vår sektor.

Frågan om gårdsförsäljning har därför hamnat i fel departement enligt min åsikt. Gårdsförsäljning är inget hot mot folkhälsan, det har redan slagits fast av en tidigare statlig utredning. Däremot innebär gårdsförsäljning en stor möjlighet för näringslivet på landsbygden och borde därför vara en fråga för näringsdepartementet.

Utredningen presenterades för press och inbjudna politiker i Stockholm den 20 februari. Glädjande nog fanns representanter för näringsdepartementet närvarande. Föreningen har genom Staffan Lake och Ronny Persson efter detta haft en mer specifik presentation av vinbranschen för lokala politiker på Flädie vingård den 23 februari.

Än så länge är gårdsförsäljning en folkhälsofråga kopplat till systembolagets monopol men förhoppningsvis skall vi snart börja se mer nyktert på gårdsförsäljning som en fråga om närings- och landsbygdsutveckling. Då kan vi följa i spåren på Finland som trots sitt Alko-monopol utan problem nu infört gårdsförsäljning.

Sveneric Svensson

ordförande i Föreningen Svenskt Vin

Vinbladet nr 3

Så har då Vinbladet nr 3 äntligen kommit.
Här kan ni bla läsa om de framgångar som svenskt vin skördat både nationellt och internationellt.
Det finns även artiklar om vingårdar som tar emot besök. Domän Sånana i Skillinge och Domaine Aalsgaard norr om Helsingör.
Klicka på länken nedan:
Nr 3 Augusti 2017

Svenskt Vin möter Systembolaget

Föreningen Svenskt Vin träffade den 24 augusti Staffan Adin som är ansvarig för TSLS-sortimentet på systembolaget. Mötet hölls i en trevlig miljö på Skepparps vingård och i en konstruktiv och trevlig ton. Det är viktigt för oss vinodlare att förstå hur systembolaget tänker och agerar kring sitt sortiment och även mycket värdefullt att få möjlighet att få framföra de problem vi ser för små producenter som kanske inte är något problem för systembolagets övriga leverantörer.
Jag märker att svenska viner numera bemöts med stor respekt eftersom kvalitén tagit ett märkbart steg framåt så att de numera motiverar sin plats i det prissegment de förekommer. Det styrker mig i övertygelsen om att vår strategi är rätt väg - nämligen att fokusera på kvalitetsutveckling och att stödja olika evenemang som gör svenskt vin känt.

Sveneric Svensson, ordförande föreningen Svenskt vin

 
Ronny Persson, Murat Sofrakis, Sveneric Svensson, Staffan Adin och
Bengt Åkesson 
träffades på Skepparps Vingård den 24 augusti.

Föreningen Svenskt Vin har fått en ny styrelse

Den nya styrelsen har haft sitt första sammanträde …

Vid årsmötet den 14 maj avtackades Staffan Lake som önskade lämna över ordförandeklubban och valet föll på mig. Jag känner mig mycket hedrad av förtroendet. Jag har tidigare varit ordförande en period men nu räknar jag med att ha mera tid för att jobba med föreningen. Sven-Erik Borglund och Bengt Åkesson hade också valt att lämna styrelsen och ersätts av nya ledamöter nämligen Brita Norberg och Victor Dahl. Övriga ledamöter som är kvar i styrelsen är Maria Herneke-Walter, Sven-Ove Nilsson, Staffan Ottosson och Ronny Persson. Sven-Ove kommer att fylla funktionen som kassör men för övrigt kommer vi att dela på arbetet i styrelsen.

Vi träffades för första gången i den nya styrelsen i fredags, den 9 juni. På dagordningen stod att diskutera vad vi tror är de viktigaste frågorna för styrelsen att arbeta med framöver. Vad vi tror är viktigast för svenskt vin och för föreningens medlemmar. Av aktiva medlemmar är det ett 40 tal som tagit steget till att sälja sitt vin och ungefär 160 säljer inte sina viner.

Vi kommer att fokusera på två huvudområden:
    –    att stimulera kunskapsutveckling så att kvalitén på svenska viner fortsätter att utvecklas och
    –    att göra kvalitén på svenskt vin känt genom att på olika sätt kommunicera detta t.ex. genom att stimulera och stödja olika evenemang och även organisera egna evenemang där bra svenskt vin står i centrum. Vi tror detta är bästa sättet marknadsföra svenskt vin och att skapa opinion t.ex. för gårdsförsäljning.

Dessa båda huvudområden rymmer flera av de strategier som föreningen redan arbetar med sedan ett par år och kommer att komma till uttryck i ett antal konkreta projekt som jag kommer att återkomma till er om i kommande inlägg här på hemsidan. Det är min förhoppning att alla medlemmar skall få nytta av vårt arbete oavsett om man säljer sitt vin eller inte, om man är storproducent eller inte. Alla aktiviteter kommer förstås inte vara riktade till alla. Vi skall t.ex. försöka anpassa utbildningsaktiviteter beroende på hur erfaren man är och direkt marknadsföring av svenskt vin är förstås i första hand för dem som säljer vin.

Hemsidan är styrelsens viktigaste sätt att kommunicera inom föreningen och utåt och det första konkreta projekt som vi nu tar tag i blir att utbilda några av styrelsen ledamöter i hur man använder hemsidans teknik så att vi på allvar kan börja arbeta med hemsidan som verktyg.

Andra aktiviteter som kommer i närtid är utbildningar i augusti som man kan läsa om på annan plats på hemsidan och det kommer flera evenemang som kommer att låta höra om sig nämligen: föreningens egen presentation av viner för vinjournalister på restaurang Grappe i Stockholm den 14 juni, SAS Radissons presentation av svenska viner i Helsingborg med början den 15 juni och Österlens vinfestival den 28-29 juli.

Trevlig sommar!
Sveneric