Bedömning av svenska viner

Nu gör vi ytterligare en vinbedömning med Madeleine Stenwreth. Hela idén med bedömningen är att hon ska prova våra viner och göra en bedömning utifrån hennes internationella erfarenheter av viner. Det gör att vi i Sverige får en bedömning med en större horisont och av en person som också vill hjälpa till att lyfta vårt kunnande och kvalitet.

Madeleine kommer inte att ge stjärnor utan poäng från 1-5.  Hon kommer också att göra ett personligt samtal till alla som deltagit och fått över 3 i poäng för att ge sina personliga synpunkter. Detta är en möjlighet för alla vinmakare i FSV som vill få en second opinion av en Master of Wine från Sverige. Kostnaden är 2500 kr/ vin.

Vinbedömning 2022 är klar. Klicka här för att se resultatet.

Madeleine Stenwreth