Bedömning av svenska viner

Föreningen Svenskt Vin har som ett av sina övergripande mål att aktivt bidra till att Svenskt Vin blir erkänt som ett internationellt vin i toppklass!
Flera internationella utmärkelser har tilldelats viner från flera svenska vingårdar de senaste åren. 

Efter att ha provat ett antal olika former för årlig bedömning av svenska viner valde föreningen 2015 att starta arbetet att göra vinbedömningen till ett event som framför allt fokuserar på lärande och utveckling och mindre på tävlande och rangordning. Det primära syftet med vinbedömningen blir då att ge varje odlare en välgrundad återkoppling på deras svenska vin.

Först görs en jurybedömningen som sedan följs av en väl planerad handledning. Handledarna är utsedda på förhand och är alla erfarna vinodlare/vinmakare. Varje vinodlarna får träffa två handledare för att diskutera resultatet av vinbedömningen. De diskuterar hur vinet är framställt men framför allt vilka förbättringsåtgärder som finns. Vinodlare med icke godkända viner får också en förklaring till vad som kan ha brustit i odlingen eller i vineriet.
 
Ambitionen är att alla vinodlare ska lämna eventet med entusiasm för sin vinodling. Även de som inte fick ett godkänt vin detta år.  

Föreningens övergripande syfte med professionell vinbedömning, handledning och handfasta råd, till yrkesodlare såväl som hobbyodlare, är att lägga grunden för ett svenskt vin på internationell toppnivå.

Den årliga bedömningsprocessen

Bedömningen av svenska viner sker årligen . Oftast efter att de flesta vinodlare har buteljerat årets viner.

Hur processen och praktikaliteter ser ut diskuteras och beslutas inom styrelsen.

Information går i god tid ut till alla medlemmar. Resultaten presenteras sedan på föreningens hemsida.

Så här bedömer vi vin i föreningen svenskt vin

Vi har tagit fram en strukturerad metod för bedömning av vin. Förhoppningsvis skall denna göra bedömningarna mera jämn och underlätta kvalitetsutvecklingen för svenska viner.

Jury

Till årsmötet och vinbedömningen 2016 utsåg föreningen en jury som består av professionella personer med olika bakgrund. Här finns sommelier, personer från restaurangbranschen och odlare som tidigare demonstrerat att man kan göra bra vin år efter år.

Det är svårt att bedöma vin och att vara konsekvent i sin bedömning. Det krävs framförallt en gemensam syn på hur kriterierna i poängskalan ska tolkas för att  minska variationerna i bedömningarna. Det krävs också en kontinuitet och utveckling av ledamöterna i juryn. Föreningen arbetar aktivt genom att i utvecklingssyfte samla juryn mellan bedömningstillfällena.

Juryns uppgift är att ge en välgrundad återkoppling till vinodlarna/vinmakarna som är avgörande för att nå målet: svenska viner som regelbundet når internationell toppnivå.