FSV Vinbedömning 2021

I samarbete med Madeleine Stenwreth. I år startar FSV ett unik samarbete med Madeleine Stenwreth, Master of Wine, där såväl kommersiella odlare som hobbyodlare kan få sina viner utvärderade. En … Läs mer

Diplomerade viner 2019

Vid föreningen Svenskt Vins årliga vinbedömning tilldelades 19 viner medalj och ytterligare 9 viner fick godkänt omdöme. Så många medaljer har aldrig tidigare utdelats vilket vittnar om att kvaliteten på … Läs mer

Resultat av FSVs vinbedömning 2017

Årgång 2016 präglas av de goda förutsättningar som den tidiga våren och varma hösten gav vilket resulterade i att 12 viner fick medalj. Det fullständiga resultatet av vinbedömning finns att … Läs mer

Diplomerade viner 2016

Vinbedömning 2016Vinerna var i huvudsak från 2015 som var ett kallt odlingsår som ställde stora krav på odlarna för att få fram mogna druvor. Hård gallring med lågt skördeuttag gav … Läs mer