Branschriktlinjer

Branschföreningen Svenskt Vin har under 2023 tagit fram uppdaterade och omarbetade Branschriktlinjer för tillverkning av vin i Sverige

Branschriktlinjerna ger vägledning i de regler som finns inom EU och Sverige för tillverkning av vin. Dokumentet ger också en överblick över hur man kan organisera sin verksamhet så att kontroller av verksamheten från livsmedelsverket underlättas.

Branschriktlinjer för tillverkning av vin i Sverige är bedömda av Livsmedelsverket och kommer därmed finnas med på EU’s lista över nationella branschriktlinjer.

Revidering ska ske vartannat år eller vid behov.