Branschriktlinjer

Efter ett möte med livsmedelsverket gav föreningen en arbetsgrupp bestående av Brita och Anders Norberg samt Judith Melin i uppdrag att ta fram branschriktlinjer för vinproduktion. Gruppen har arbetat snabbt och det är med stor tillfredsställelse som vi därför kan publicera riktlinjerna inför skörden 2020.

Syftet med branschriktlinjerna är att ge vägledning i det regelverk som finns inom EU. Dokumentet ger en god överblick över hur man organiserar sin verksamhet och i vilka EU-dokument man kan finna detaljer om det man vill veta mera om.

Jag hoppas våra branschriktlinjer skall vara till god hjälp inför skörden 2020 och underlätta framtida kontroller av verksamheten från livsmedelsverket. Jag vill också tacka arbetsgruppen för dess arbete.

Sveneric Svensson
Ordf