Litteratur

Gör Vin

  • – en inspirationsbok för vinodlare och vinmakare.

    Denna bok vill inspirera till att starta en egen vinodling och göra eget vin från de druvor som den ger. Den riktar sig till både nybörjaren och den som vill ta sin hobby vidare till kommersiell produktion.

Pris: 495:- inkl. porto inom Sverige.
Sätt in beloppet på föreningens BG 5432-9230 och ange till vilken adress boken skall skickas, så kommer boken inom några dagar.
Vid beställning från utlandet kontakta medlem@svensktvin.se för uppgifter.


Handbok för vinmakaren

Handbok för vinmakaren är en detaljerad handledning för arbetet i vineriet. Boken ger dig handfasta instruktioner hur man gör vitt, rött och mousserande vin i de inledande kapitlen och diskuterar sedan på djupet specifika moment som arbetsrutiner, syror, stabilisering av vinet mm. Ambitionen med boken är att hjälpa dig göra kvalitetsvin av dina druvor.

Pris: 370:- inkl. porto inom Sverige.
Sätt in beloppet på föreningens BG 5432-9230 och ange adress till vilken boken ska skickas. så kommer boken inom några dagar.
Vid beställning från utlandet kontakta medlem@svensktvin.se för uppgifter.

Litteraturlista

Listan uppdateras av föreningen och har du tips eller synpunkter kan du kontakta medlem@svensktvin.se