Utbildningsmaterial

Nya mäkningsregler inom EU för vin, fr o m 8 december 2023

Vin och vinprodukter ska efter 8 december märkas med ingrediensförteckning och näringsinnehåll på samma sätt som alla andra livsmedel.

De nya reglerna gäller vin och vinprodukter som är producerade (dvs färdigjästa) efter 8 december.
Produkter som är färdigjästa före 8 december är undantagna från de nya reglerna.

Det är många nya regler och detaljer att ha koll på för att kunna märka korrekt.

Föreningen tog därför initiativ till en informationsmöte i samarbete med Livsmedelsverket, för föreningens medlemmar. Materialet från mötet finns som pdf att finns ladda ner under rubriken länksamling – märkningsregler längre ner på sidan.

Här finns också olika länkar till mer detaljerad information om de nya märkningsreglerna samt till de nationella branschriktlinjerna för tillverkning av svenskt vin som föreningen tagit fram. Riktlinjerna är bedömda av Livsmedelsverket och publicerade på deras lista över nationella branschriktlinjer.

De nya reglerna i korthet

 1. Det måste framgå vilka ingredienser som finns i vinet.
 2. Det måste också framgå vilket näringsinnehåll vinet har: energivärdet uttryckt i både kilojoule och kilokalorier samt mängden fett, kolhydrater (varav socker), protein och salt i enheten g/100 g eller 100 ml.
  Man får frivilligt även ange detta per portion om man talar om vad man räknar som ett glas vin.
  I praktiken kommer fett, protein och salt ofta vara 0 på vin. Ibland även kolhydrater på ett torrt, helt osötat vin.
  Det betyder inte att energiinnehållet är noll, alkohol bidrar med mycket energi.
 3. All information måste vara tillgänglig att ta del av.
  Det innebär inte att all information måste finnas på etiketten på flaskan eller förpackningen. En del av informationen får anges på elektronisk väg, till exempel via en QR-kod, med några undantag:
  – Om ingrediensförteckningen tillhandahålls på elektronisk väg ska eventuella allergener precis som tidigare ändå anges på förpackningen.
  – Om näringsdeklarationen tillhandahålls på elektronisk väg måste ändå energivärdet anges på förpackningen.
  – QR-koden får inte leda till reklam. Det innebär t ex att QR-koden inte får leda vinföretagets hemsida utan till en plats som enbart ger digital info om ingredienser och näringsvärden.
  – Om informationen inte finns på flaskan utan nås via en QR-kod ställs även andra krav. Det ska vara tydligt för konsumenten vart QR-koden leder och informationen får inte visas tillsammans med reklam eller annan försäljningsinformation.
  Användardata om den som söker informationen får heller inte samlas in eller spåras.
  QR-koden ska också leda enbart till den produkt som informationen gäller.

Länksamling – märkningsregler

Alkoholdrycker, sprit och alkoholhaltiga preparat – Livsmedelsverket
Alkoholhaltiga drycker – Livsmedelsverket Kontrollwiki
Nationella branschriktlinjer för tillverkning av svenskt vin
EU-kommissionens frågor och svar om de nya märkningsreglerna
Material från föreningens utbildning i samarbete med Livsmedelsverket, pdf
Länk till tabell över tillåtna ingredienser, tillsatser och processhjälpmedel, se sid 9
Inspelning av infomöte med Livsmedelsverket: Kontakta eva@haksgard.se

Om syra, köldstabilisering och svavling

Detta är en kort föreläsning från vårt ERFA-möte i södra Mellby och berör hur man kan finjustera syran genom köldstabilisering + eventuell ytterligare fällning av vinsyra med Kalinat. Föreläsningen tar upp den teoretiska bakgrunden till varför pH kan gå ner trots att man sänker TA men även stiga beroende på vad pH är när man sänker temperaturen. Det andra ämnet som är aktuellt i dessa dagar är att skydda vinet med tillräcklig men inte för hög dos av svavel. De flesta viner är undersvavlade. I föreläsningen tar jag upp hur man kommer fram till rätt dos. Man kan också använda den bifogade Excelfilen för att slippa räkna på papper varje gång.

Den som vill fråga något om presentationen är välkommen att höra av sig till mig.

/Sveneric Svensson

Att gå från hobbyodlare av vindruvor till yrkesodlare och kommersiell vinproducent.

Odling
Marguerite Luthman, 2016-03-07, Version 1.0

Alla odlare bör sätta plantor som är godkända av EU och Jordbruksverket och som har växtpass. Växtpassen skall sparas. Även om du för närvarande är hobbyodlare ligger ett mervärde i en odling med godkända plantor.

För att odla druvor för försäljning till en kommersiell vinproducent eller för egen kommersiell vinproduktion måste druvorna komma från arten Vitis vinifera och ha växtpass. Idag finns det flera sorter av Vitis vinifera som går bra att odla i vårt klimat, så det skall inte vara något problem att finna, dock säljs många druvplantor i plantskolor som är av andra arter.

När du tar steget från hobbyodlare till kommersiell odlare måste du registrera dig hos Länsstyrelsen som primärproducent av livsmedel. Blanketten kan du finna på Länsstyrelsens hemsida. Där skall du beskriva dina livsmedelsanläggningar och uppskatta mängden druvor, i ton, som du beräknar skörda. Registreringen kostar inget.
Rekommenderad läsning …