Utbildningsmaterial

Om syra, köldstabilisering och svavling

Detta är en kort föreläsning från vårt ERFA-möte i södra Mellby och berör hur man kan finjustera syran genom köldstabilisering + eventuell ytterligare fällning av vinsyra med Kalinat. Föreläsningen tar upp den teoretiska bakgrunden till varför pH kan gå ner trots att man sänker TA men även stiga beroende på vad pH är när man sänker temperaturen. Det andra ämnet som är aktuellt i dessa dagar är att skydda vinet med tillräcklig men inte för hög dos av svavel. De flesta viner är undersvavlade. I föreläsningen tar jag upp hur man kommer fram till rätt dos. Man kan också använda den bifogade Excelfilen för att slippa räkna på papper varje gång.

Den som vill fråga något om presentationen är välkommen att höra av sig till mig.

/Sveneric Svensson

Att gå från hobbyodlare av vindruvor till yrkesodlare och kommersiell vinproducent.

Odling
Marguerite Luthman, 2016-03-07, Version 1.0

Alla odlare bör sätta plantor som är godkända av EU och Jordbruksverket och som har växtpass. Växtpassen skall sparas. Även om du för närvarande är hobbyodlare ligger ett mervärde i en odling med godkända plantor.

För att odla druvor för försäljning till en kommersiell vinproducent eller för egen kommersiell vinproduktion måste druvorna komma från arten Vitis vinifera och ha växtpass. Idag finns det flera sorter av Vitis vinifera som går bra att odla i vårt klimat, så det skall inte vara något problem att finna, dock säljs många druvplantor i plantskolor som är av andra arter.

När du tar steget från hobbyodlare till kommersiell odlare måste du registrera dig hos Länsstyrelsen som primärproducent av livsmedel. Blanketten kan du finna på Länsstyrelsens hemsida. Där skall du beskriva dina livsmedelsanläggningar och uppskatta mängden druvor, i ton, som du beräknar skörda. Registreringen kostar inget.
Rekommenderad läsning …