Strategiarbete

Utifrån föreningens vision har vi formulerat det övergripande målet att göra svenskt vin känt och efterfrågat. Fem strategiska utvecklingsområden har knutits till detta övergripande mål

Svenskt vin i internationell toppklass

För att vi skall nå det övergripande målet skall vi arbeta med kvalitén på svenskt vin så att den når internationell toppklass

Föreningens egen jury skall stötta kvalitetsutvecklingen genom att ge konstruktiv feedback på viner i samband med årskonferensen

Föreningen skall också stödja att svenska viner syns på internationella vintävlingar

Svenska Vingårdar en besöksupplevelse i nationell topp

För att vi skall nå det övergripande målet behöver besöksupplevelsen utvecklas.

Föreningen skall därför arbeta för att gårdsförsäljning av vin blir möjligt.

Medlemsarkipelagen

Föreningen välkomnar tre kategorier av medlemmar. Dessa är yrkesodlare, hobbyodlare och vinintresserade stödmedlemmar. Medlemsavgiften är olika för dessa kategorier och speglar de resurser för olika aktiviteter som föreningen gör

Kunskap och kompetens för både odlare och vinintresserade

För att kvalitén på svenskt vin skall nå internationell toppnivå behövs kunskaps-utveckling.

Föreningen skall stödja detta genom att ordna kurser både på grundläggande nivå och på detaljnivå för yrkesodlare.

Lokala möten för odlare, ERFA-möten är också en del av föreningens sätt att stödja kunskapsutvecklingen bland medlemmar

Föreningen skall också verka för att sprida kunskap om svenskt vin för den vinintresserade allmänheten

Marknadsmötet ett systematiskt uppbyggt arbete att möta marknaden

För att vi skall nå det övergripande målet skall vi ordna egna provningar för vinjournalister och stödja liknande evenemang där svenska viner deltar

Vi skall också delta i konferenser och festivaler för att göra svenska viner kända