Diplomerade viner 2019

Vid föreningen Svenskt Vins årliga vinbedömning tilldelades 19 viner medalj och ytterligare 9 viner fick godkänt omdöme. Så många medaljer har aldrig tidigare utdelats vilket vittnar om att kvaliteten på … Läs mer

Sommelierns tankar

Svenskt Vin har blivit rumsrent För sisådär trettio år sedan var det inte många som tänkte på eller ens brydde sig om miljön på samma sätt som vi gör nu … Läs mer

Nu finns vinlus i Sverige

En norsk familj köpte en vinplanta på en välkänd garden center kedja i Sverige nu i våras och det har nu visat sig att den bar på vinlus (Phylloxera vastatrix). … Läs mer

Ny Erfa-grupp i Vätterbygden

ERFA-grupp Norr Fredagen 17:e Maj samlades sju vinodlare i den nya erfarenhetsgruppen ERFA-grupp Norr för erfarenhetsutbyte och för att ge varandra stöd och support i vinodlingens och vinframställningens allt annat … Läs mer