WineSkills is a training programme …

WineSkills is a training programme designed to support the cool climate wine production.


 
Drawing on the expertise of the Plumpton College wine team, it provides training and knowledge transfer opportunities in order to encourage wine producers to grow grapes and produce high quality wine in an efficient and sustainable fashion. Thus allowing them to compete on the world stage and ensure the sustainability of their industry.
 
If you would like to find out more about our programme, please subscribe to our mailing list.
 
Regards
Tony Milanowski
 
Winemaking lecturer
WineSkills Extension Programme Manager
Wine Division, Plumpton College
T. 01273 890454 x 892069
W. www.plumpton.ac.uk
 
For WineSkills industry training courses, please view our calendar of events
Next Plumpton information session Thu 29th June 2017
 
Follow me on twitter @PlumptonBSc_V_O
For images and stories of Plumpton Estate Winery
Buy our award-winning wines at our Online wine shop
Cohost of the 2016 International Cool Climate Wine Symposium

Rapport från Föreningen Svenskt Vins styrelsemöte 27/2 2017.

Planering inför årsmöte/konferens 13-14 maj 2017. 

Sigrid Gertsen-Schibbye från Lallemand Inc. kommer att hålla ett seminarium om jäst och syrahantering.
Strukturerad vinbedömning - hur man undviker de vanligaste bristerna. Sven-Erik Svensson och Murat Sofrakis håller utbildning i vinbedömning.
Årets bedömning av svenska viner med juryn. (sker före årsmötet) Inbjudan att delta med viner och ytterligare information är på väg ut till vinodlarna.
Läs gärna mer om vinbedömning på föreningens hemsida.
Att få sitt vin bedömt är förenat med en avgift. I år är avgifterna:
Vin nr 1: 300 kr,
Vin nr 2: 500 kr,
Vin nr 3: 1000 kr.
Resultatet av bedömningen offentliggörs under årskonferensen då även en samtidig pressrelease släpps.
 Godkända viner och ev.medaljer publiceras på föreningens hemsida.
 Kommersiella producenter har möjlighet att själv sätta en egen gräns för publicering, t.ex medalj.
Ett antal meriterade viner kommer att presenteras på Vinkällaren Grappe i Stockholm.
Under årskonferensen, på basen av juryns vinbedömning av inlämnade viner, erbjuds handledning till odlaren.
Inbjudan och fullständigt program skickas ut under april.

Skörderapporter, från 2018 finns möjlighet att lämna uppgifter gemensamt via danska vinföreningens webbaserade rapportsida.

Nästa möte är måndag 3 april 20.00

Ordförande har ordet

Bästa medlemmar,
Så har vi vinår 2017 framför oss och snart börjar vinterbeskärningen, enkel gyuot eller cordon? och inne i vineriet pågår sannolikt köldstabiliseringen som bäst. I maj kommer föreningens årskonferens och årsstämma att avhållas helgen den 13-14 maj på Milgårdarna i Klippan. Välkomna och boka dessa datum i era agendor!

Litet före jul hade flera av oss möjlighet och förmån att deltaga i Erfa-mötet i Södra Mellby där vi bland annat avsmakade några av 2016 års unga viner från ett antal olika odlare. Vi fick samtidigt lära oss mer om betydelsen av att hålla ordning på pH, syra och svavelhalter i must och vin. För att återkoppla till min förra spalt i decembernumret av Vinpressen, så är min omedelbara reaktion på och uppfattning om 2016 års viner att de har en god potential att utvecklas till utmärkta viner. Viner med mycket aromer från en magisk säsong med väl mogna druvor. Under hösten 2016 har Murre och Lena på Vingården i Klagshamn vunnit internationellt erkännande vid London International Wine Challenge med silvermedaljer för sina viner, gratulerar!
När jag nu talar om England och Storbritannien, läser jag på ekonomisidorna i rikspressen att de brittiska vinodlarna har exportrekord för sitt vin, framför allt det bubblande som exporteras till 27 länder, däribland Frankrike. Antalet vinbönder i Storbritannien har ökat kraftigt och under de två senaste åren har 30 nya vingårdar öppnats och den brittiska vinindustrin omsätter nu 1.1 miljard kronor. Ett resultat som applåderas av den brittiska ministern med ansvar för livsmedelsfrågor, Andrea Leadsom.
Här hemma i Sverige lade istället Socialdepartementet, under ledning av Gabriel Wikström, i höstas fram en promemoria, Ds2016:33, med lagförslag om att förbjuda distanshandel med alkoholdrycker. Förslaget försvårar ytterligare för oss svenska vinbönder att finna avsättning för våra produkter, och Föreningen Svenskt Vin tar kraftfullt avstånd från förslaget i vårt remissvar. Regeringens nationella Livsmedelsstrategi, under regi av Sven Erik Bucht, tycks ha gått i stå och fortfarande efter två år finns ingen strategi framlagd. De brittiska vinframgångarna visar vilken plats en växande vinnäring kan ta och få i en svensk nationell och regional livsmedelsstrategi och ekonomi. För detta behövs en relevant och positiv politisk inställning till och uppbackning av den svenska vinnäringen, något vi dessvärre fortsatt saknar.
Staffan Lake