Föreningen Svenskt Vin lanserar nationella branschriktlinjer för svensk vinproduktion

Branschföreningen Svenskt Vin har utarbetat de första nationella branschriktlinjerna för tillverkning av svenskt vin.

Riktlinjerna, som har tagits fram i samråd med Livsmedelsverket och Jordbruksverket, är ett viktigt steg framåt för svensk vinindustri och syftar till att stötta vinproducenterna i att uppfylla alla nödvändiga regler och lagar.

Genom att följa dessa riktlinjer kommer tillverkare av svenskt vin vara trygga i att de gör rätt och att de arbetar enligt branschens bästa praxis. Branschriktlinjerna kommer också vara till stor nytta för kommuner, rådgivande organisationer och certifieringsorgan.

Helhetsgrepp för kunskap och kvalitet

– Vi är stolta över att ha tagit fram dessa riktlinjer, säger Sveneric Svensson, ordförande i Föreningen Svenskt Vin. Som branschförening arbetar vi för att stärka svensk vintillverkning. Genom att sammanställa, beskriva och förklara de regler kring tillverkning som finns inom EU och i Sverige gör vi branschen mer transparent samtidigt som vi underlättar för tillverkare att göra rätt.

– Vi ser fram emot att se hur dessa riktlinjer kommer stärka svensk vinproduktion på den svenska och den internationella marknaden.

De nya branschriktlinjerna tar ett helhetsgrepp och omfattar svensk vinproduktion från odling av druvor till buteljering och märkning, med fokus på produktion av vin. Här finns bland annat ett avsnitt om de nya EU-kraven, som började gälla den 8 december 2023, på att vin ska märkas med ingrediensförteckning och näringsdeklaration.

– Syftet med branschriktlinjerna är att ge kunskap om och vägledning i de många regler som finns inom EU och Sverige för tillverkning av vin. Riktlinjerna ger dessutom en överblick över hur man kan organisera sin verksamhet så att kvalitetskontroll av verksamheten underlättas.

Uppfyller kraven på nationella riktlinjer

– Branschriktlinjerna har arbetats fram i nära samråd med erfarna medlemmar i föreningen och med Livsmedelsverket och Jordbruksverket, fortsätter Sveneric Svensson. I och med att riktlinjerna uppfyller kraven i lagstiftningen och andra formella krav, finns de nu publicerade på Livsmedelsverkets webbplats och på Föreningen Svenskt Vins webbplats. De kommer även föras in i EU:s databas över nationella branschriktlinjer.

– En vinproducent som följer branschriktlinjena kan känna sig trygg i att verksamheten uppfyller lagstiftningens mål, avslutar Sveneric Svensson.

Kraftig utveckling av svensk vinbransch

Den svenska vinbranschen växer och utvecklas mycket positivt. Antalet vinföretag har ökat från en handfull vintillverkare i början av 2000-talet till drygt 60 i slutet av 2021 enl SCB. Ytterligare ett 20-tal nya vingårdar har startat de senaste åren.
-I takt med den positiva utvecklingen har behovet av nationella branschriktlinjer för tillverkning av vin i Sverige aktualiserats, säger Sveneric Svensson.Föreningen Svenskt Vin samlar ca 350 svenska vinodlare och -tillverkare.

För mer information, välkommen att kontakta Sveneric Svensson:
Mobil: 070 530 52 10 Mail: svesmail@gmail.com