Gårdsförsäljning

Gårdsförsäljning – handlar det om hälsa eller landsbygdsutveckling?

Frågan om gårdsförsäljning av vin och andra drycker är återigen på den politiska dagordningen. Som debatten hittills har förts frågar man sig om gårdsförsäljning kan skada folkhälsan direkt genom att den leder till ökad konsumtion eller indirekt genom att skapa en spricka i systembolagets monopol. Underförstått att systembolaget genom sitt monopol är en garant för måttlig alkoholkonsumtion. Följaktligen bereds ärendet inom socialdepartementet. Den historiska bakgrunden till allt detta är att vi i Sverige på 1800-talet höll på att supa ihjäl oss och att många daglönare fick betalt i alkohol istället för pengar med resultat att familjerna fick svälta.

Samtidigt som jag förstår bakgrunden och tycker att det var helt rätt att då ta krafttag för att rädda folkhälsan tycker jag mig se ett annat Sverige idag. Jag har svårt att se att vi svenskar skulle vara mera i riskzonen för alkoholmissbruk än våra nordiska grannar eller övriga europeiska länder. Därmed inte sagt att vi skulle vara fria från social problematik och missbruk av olika slag men vi är inte i samma situation som på 1800-talet.

I dagarna har LRF tillsammans med ett antal organisationer inklusive Svenskt Vin publicerat en rapport om dryckesbranschen i Sverige. Där framgår bilden av en ung bransch som har en betydande utvecklingspotential. Sverige har på senare år fått rykte om sig som matland men vi har ännu inte börjat utnyttja potentialen som måltidsland dvs att lägga till dryckerna till upplevelsen.

Livsmedelsindustrin är den sektor som anställer flest människor i hälften av EU:s länder men kommer först på 4:e plats i Sverige. Besöksnäring inom dryckesproduktion är viktig i andra länder. Det har vi nog alla bidragit till på våra semesterresor. Det är uppenbart att Sverige genom att hålla gårdsförsäljning ifrån sig inte ens börjat utnyttja potentialen som finns i vår sektor.

Frågan om gårdsförsäljning har därför hamnat i fel departement enligt min åsikt. Gårdsförsäljning är inget hot mot folkhälsan, det har redan slagits fast av en tidigare statlig utredning. Däremot innebär gårdsförsäljning en stor möjlighet för näringslivet på landsbygden och borde därför vara en fråga för näringsdepartementet.

Utredningen presenterades för press och inbjudna politiker i Stockholm den 20 februari. Glädjande nog fanns representanter för näringsdepartementet närvarande. Föreningen har genom Staffan Lake och Ronny Persson efter detta haft en mer specifik presentation av vinbranschen för lokala politiker på Flädie vingård den 23 februari.

Än så länge är gårdsförsäljning en folkhälsofråga kopplat till systembolagets monopol men förhoppningsvis skall vi snart börja se mer nyktert på gårdsförsäljning som en fråga om närings- och landsbygdsutveckling. Då kan vi följa i spåren på Finland som trots sitt Alko-monopol utan problem nu infört gårdsförsäljning.

Sveneric Svensson

ordförande i Föreningen Svenskt Vin