Ordförande har ordet

Bästa medlemmar,
Så har vi vinår 2017 framför oss och snart börjar vinterbeskärningen, enkel gyuot eller cordon? och inne i vineriet pågår sannolikt köldstabiliseringen som bäst. I maj kommer föreningens årskonferens och årsstämma att avhållas helgen den 13-14 maj på Milgårdarna i Klippan. Välkomna och boka dessa datum i era agendor!

Litet före jul hade flera av oss möjlighet och förmån att deltaga i Erfa-mötet i Södra Mellby där vi bland annat avsmakade några av 2016 års unga viner från ett antal olika odlare. Vi fick samtidigt lära oss mer om betydelsen av att hålla ordning på pH, syra och svavelhalter i must och vin. För att återkoppla till min förra spalt i decembernumret av Vinpressen, så är min omedelbara reaktion på och uppfattning om 2016 års viner att de har en god potential att utvecklas till utmärkta viner. Viner med mycket aromer från en magisk säsong med väl mogna druvor. Under hösten 2016 har Murre och Lena på Vingården i Klagshamn vunnit internationellt erkännande vid London International Wine Challenge med silvermedaljer för sina viner, gratulerar!
När jag nu talar om England och Storbritannien, läser jag på ekonomisidorna i rikspressen att de brittiska vinodlarna har exportrekord för sitt vin, framför allt det bubblande som exporteras till 27 länder, däribland Frankrike. Antalet vinbönder i Storbritannien har ökat kraftigt och under de två senaste åren har 30 nya vingårdar öppnats och den brittiska vinindustrin omsätter nu 1.1 miljard kronor. Ett resultat som applåderas av den brittiska ministern med ansvar för livsmedelsfrågor, Andrea Leadsom.
Här hemma i Sverige lade istället Socialdepartementet, under ledning av Gabriel Wikström, i höstas fram en promemoria, Ds2016:33, med lagförslag om att förbjuda distanshandel med alkoholdrycker. Förslaget försvårar ytterligare för oss svenska vinbönder att finna avsättning för våra produkter, och Föreningen Svenskt Vin tar kraftfullt avstånd från förslaget i vårt remissvar. Regeringens nationella Livsmedelsstrategi, under regi av Sven Erik Bucht, tycks ha gått i stå och fortfarande efter två år finns ingen strategi framlagd. De brittiska vinframgångarna visar vilken plats en växande vinnäring kan ta och få i en svensk nationell och regional livsmedelsstrategi och ekonomi. För detta behövs en relevant och positiv politisk inställning till och uppbackning av den svenska vinnäringen, något vi dessvärre fortsatt saknar.
Staffan Lake