FSV Vinbedömning 2021

I samarbete med Madeleine Stenwreth.

I år startar FSV ett unik samarbete med Madeleine Stenwreth, Master of Wine, där såväl kommersiella odlare som hobbyodlare kan få sina viner utvärderade. En lista på diplomerade viner kommer upprättas för kommersiella vingårdar och hobbyvingårdar var för sig. 

Två buteljer/vin lämnas in senast 31 oktober till Anders Peteri, Vinkällaren Grappe, Grevgatan 5, 114 53 Stockholm. Ett ifyllt exemplar per vin av anmälningsblanketten skall följa med vinerna. Anmälningsblanketten kan laddas ner nedan.

Skicka också ett mejl till: anders@grappe.se  där du anger vilka viner som du deltar med.

Grappe kommer att fakturera 2500 kr per vin.

Vinerna provas utan annan information om vinet än vintyp, alkoholhalt och restsocker. Dessa uppgifter används för att gruppera vinerna vid provningen. All annan teknisk information är enbart avsedd för att förbättra den feedback som sedan ges till producenten och kommer alltså inte att påverka poängen som vinet får. Vilka viner som deltar är anonymt för alla utom Anders Peteri och Madeleine Stenwreth.