Kort sammanställning av Föreningen Svenskt Vins styrelsemöte 3 maj 2017

Årskonferens 2017

Validoo kan inte komma utan det kommer att bli ett separat erfamöte

Eventuellt kommer det att finnas trycka klistermärken, med loggan att sätta på flaskorna som odlarna kan köpa. Kommer att finnas i olika valörer: Bra vin, brons, silver och guld-medalj. Anmälningar i dagsläget 39 personer på lördagen och 43 på söndagen. 40 viner är anmälda i dagsläget

3 olika svenska viner kommer att kunna köpas till maten

Vinboken bör hinna klart. Pris och porto skall beräknas

Sveneric Svensson kommer senare att ge föreläsningar/utbildning med sin nya bok som grund. Håll koll på kalendariet på hemsidan

Lansering av vinerna på Grappe kommer att ske onsdagen den14 juni mellan kl 14.00-16.00. Inbjudan till vinskribenter kommer att ske och en press release kommer att finnas klart.

 

Volker Jörger har kurs på Alnarp den 16 0ch 17 maj. (30 personer anmälda i dagläget).

Masterkurs i vin, The Internationel Organisation of Vine and Wine är den 18 maj. Mer information finns i tidigare utskickat mail från föreningen.