Svenskt Vin möter Systembolaget

Föreningen Svenskt Vin träffade den 24 augusti Staffan Adin som är ansvarig för TSLS-sortimentet på systembolaget. Mötet hölls i en trevlig miljö på Skepparps vingård och i en konstruktiv och trevlig ton. Det är viktigt för oss vinodlare att förstå hur systembolaget tänker och agerar kring sitt sortiment och även mycket värdefullt att få möjlighet att få framföra de problem vi ser för små producenter som kanske inte är något problem för systembolagets övriga leverantörer.
Jag märker att svenska viner numera bemöts med stor respekt eftersom kvalitén tagit ett märkbart steg framåt så att de numera motiverar sin plats i det prissegment de förekommer. Det styrker mig i övertygelsen om att vår strategi är rätt väg – nämligen att fokusera på kvalitetsutveckling och att stödja olika evenemang som gör svenskt vin känt.

Sveneric Svensson, ordförande föreningen Svenskt vin

 
Ronny Persson, Murat Sofrakis, Sveneric Svensson, Staffan Adin och
Bengt Åkesson 
träffades på Skepparps Vingård den 24 augusti.