Föreningen Svenskt Vin har fått en ny styrelse

Den nya styrelsen har haft sitt första sammanträde …

Vid årsmötet den 14 maj avtackades Staffan Lake som önskade lämna över ordförandeklubban och valet föll på mig. Jag känner mig mycket hedrad av förtroendet. Jag har tidigare varit ordförande en period men nu räknar jag med att ha mera tid för att jobba med föreningen. Sven-Erik Borglund och Bengt Åkesson hade också valt att lämna styrelsen och ersätts av nya ledamöter nämligen Brita Norberg och Victor Dahl. Övriga ledamöter som är kvar i styrelsen är Maria Herneke-Walter, Sven-Ove Nilsson, Staffan Ottosson och Ronny Persson. Sven-Ove kommer att fylla funktionen som kassör men för övrigt kommer vi att dela på arbetet i styrelsen.

Vi träffades för första gången i den nya styrelsen i fredags, den 9 juni. På dagordningen stod att diskutera vad vi tror är de viktigaste frågorna för styrelsen att arbeta med framöver. Vad vi tror är viktigast för svenskt vin och för föreningens medlemmar. Av aktiva medlemmar är det ett 40 tal som tagit steget till att sälja sitt vin och ungefär 160 säljer inte sina viner.

Vi kommer att fokusera på två huvudområden:
    –    att stimulera kunskapsutveckling så att kvalitén på svenska viner fortsätter att utvecklas och
    –    att göra kvalitén på svenskt vin känt genom att på olika sätt kommunicera detta t.ex. genom att stimulera och stödja olika evenemang och även organisera egna evenemang där bra svenskt vin står i centrum. Vi tror detta är bästa sättet marknadsföra svenskt vin och att skapa opinion t.ex. för gårdsförsäljning.

Dessa båda huvudområden rymmer flera av de strategier som föreningen redan arbetar med sedan ett par år och kommer att komma till uttryck i ett antal konkreta projekt som jag kommer att återkomma till er om i kommande inlägg här på hemsidan. Det är min förhoppning att alla medlemmar skall få nytta av vårt arbete oavsett om man säljer sitt vin eller inte, om man är storproducent eller inte. Alla aktiviteter kommer förstås inte vara riktade till alla. Vi skall t.ex. försöka anpassa utbildningsaktiviteter beroende på hur erfaren man är och direkt marknadsföring av svenskt vin är förstås i första hand för dem som säljer vin.

Hemsidan är styrelsens viktigaste sätt att kommunicera inom föreningen och utåt och det första konkreta projekt som vi nu tar tag i blir att utbilda några av styrelsen ledamöter i hur man använder hemsidans teknik så att vi på allvar kan börja arbeta med hemsidan som verktyg.

Andra aktiviteter som kommer i närtid är utbildningar i augusti som man kan läsa om på annan plats på hemsidan och det kommer flera evenemang som kommer att låta höra om sig nämligen: föreningens egen presentation av viner för vinjournalister på restaurang Grappe i Stockholm den 14 juni, SAS Radissons presentation av svenska viner i Helsingborg med början den 15 juni och Österlens vinfestival den 28-29 juli.

Trevlig sommar!
Sveneric