Kurser & Konferenser

FÖRENINGENS PLANERADE UTBILDNINGAR 2020

Webinar från Lallemand
(Initiativ taget från Staffan Ottosson)

1) Looking for Freshness in your wine- and keeping it!
https://attendee.gotowebinar.com/recording/6240920767617209870

2) Understanding yeast nutrition, and the impact on aromas
https://attendee.gotowebinar.com/recording/5121556358021917197

3) Find a friend in Malolactic fermentation
https://attendee.gotowebinar.com/recording/6208610519210075664

Bonus!
4) Natural strategies to reduce SO2 in wine
https://attendee.gotowebinar.com/recording/8233043421209826831

 
 
Odla 1 - Grundkurs

Målgrupp: Du som vill lära dig grunderna för vinodling. 

Tid och plats

Odla 2 - Fortsättningskurs

Målgrupp: Du som vill veta mera om att odla vin. Kursgivare ej beslutad

Tid och plats:

Grundkurs - Vinifiera 1

Detta är en repris av den kurs som gått tidigare,men något nytt blir det förstås också. Vi tar vinmakning från grunden så du behöver inga förkunskaper. Kursen kommer att hjälpa dig göra ett bra vin och undvika de vanligaste felen. Kursen omfattar en dag men kommer att gå på tre olika platser och tider.

Vinifiera 2 - Fortsättningskurs

Detta är en repris av den kurs som gick förra året men något nytt blir det förstås också. Grundkunskaper förutsätts och i den här kursen fördjupar vi oss i detaljerna i de olika momenten i vinifieringen. Kursen kommer att hjälpa dig styra mot en önskad vinstil och förbättra kvalitén på ditt vin.

Tid och plats:  

Saknar du någon utbildning? 

Föreningen ordnar löpande under året olika utbildningar för att hjälpa till att utveckla svensk vinnäring. Har du någon idé om utbildning som vi ska ordna så hör av dig till redaktionen: svesmail@gmail.com